Vũ Hồng Luyến

Vũ Hồng Luyến

Ngày sinh: 29/3/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/9/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Tổ chức

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 87,01 %

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2005 - 1/2008: Nhân viên hợp đồng tại Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 2/2008 - 3/2008: Công chức Phòng Phương pháp công tác Đội Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên

- 3/2008 - 9/2010: Công chức Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 10/2010 - 12/2011: Phó Trưởng ban, Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 1/2012 - 11/2012: Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn; Bí thư chi đoàn Tỉnh đoàn Hưng Yên (6/2012 - 7/2014)

- 12/2012 - 2/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Hưng Yên; Học tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (12/2014 - 12/2016)

- 3/2017 - 7/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 8/2017 - 10/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn thanh niên(8/2017 - 1/2021)

- 11/2017 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên; Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (2/2018 - nay); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh (11/2018 - nay)

- 11/2020 - 12/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 1/2021 - 2/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 2/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.