Vũ Hồng Văn

Vũ Hồng Văn

Ngày sinh: 3/2/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/3/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 83,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1995 - 12/2009: Cán bộ Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 1/2010 - 8/2010: Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 9/2010 - 8/2012: Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 9/2012 - 9/2013: Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 10/2013 - 3/2014: Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 4/2014 - 8/2014: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 9/2014 - 12/2014: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 1/2015 - 6/2018: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

- 7/2018 - 11/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

- 11/2019 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng (6/2021), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.