Vũ Huy Khánh

Vũ Huy Khánh

Ngày sinh: 2/7/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/12/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 67,40%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1999 - 5/2008: Cán bộ tham mưu, nghiên cứu pháp luật - Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an)

- 6/2008 - 3/2014: Phó Trưởng phòng Tham mưu nghiên cứu pháp luật - Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an)

- 4/2014 - 8/2014: Phó Trưởng phòng phụ trách Tham mưu nghiên cứu pháp luật - Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an)

- 9/2014 - 12/2014: Trưởng phòng phụ trách Tham mưu nghiên cứu pháp luật - Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

- 1/2015 - 7/2021: Phó Cục Trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ 7/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria (11/2021).