Vũ Ngọc Long

Vũ Ngọc Long

Ngày sinh: 23/8/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/11/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Luật
- Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 84,4%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1996 - 3/1998: Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- 4/1998 - 11/2004: Thư ký Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

- 12/2004 - 7/2006: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Phước

- 8/2006 - 5/2009: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Phước

- 6/2009 - 3/2016: Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Phước

- 4/2016 - 7/2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

- 8/2016 - 10/2020: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

- 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.