Vũ Thị Liên Hương

Vũ Thị Liên Hương

Ngày sinh: 1/6/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/2/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học, Cử nhân Sư phạm hóa học

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
- Đại biểu Quốc hội khóa: XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 74,65%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 10/1997: Giáo viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Chuyên cấp 2-3 Lê Khiết (nay là Trường THPT Chuyên Lê Khiết), tỉnh Quảng Ngãi

- 11/1997 - 10/1998: Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 11/1998 - 10/2001: Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 11/2001 - 10/2005: Giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 11/2005 - 10/2008: Giáo viên, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 10/2008 - 10/2010: Giáo viên, Đảng ủy viên Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi; Học viên cao học tại Trường Đại học Sư phạm Huế

- 10/2010 - 8/2012: Giáo viên, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sơ Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 8/2012 - 10/2012: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 10/2012 - 5/2015: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 5/2015 - 5/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 6/2016 - 7/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 7/2016 - 10/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 10/2016 - nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.