Vũ Thị Lưu Mai

Vũ Thị Lưu Mai

Ngày sinh: 22/8/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/12/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tổng hợp dự toán và phối hợp chính sách của Ủy ban Tài chinh, Ngân sách của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thụy Sỹ (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 75,10%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 78,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1990 - 10/1996: Học đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học Luật quốc gia Taskent thuộc Liên bang Xô Viết (nay thuộc Cộng hòa Uzbekistan)

- 10/1996 - 3/1998: Cán bộ của công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Dung Quất, tinh Quảng Ngãi

- 4/1998 - 8/1998: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 9/1998 - 8/2007: Chuyên viên Vụ Kinh tế và Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 10/2007: Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 10/2007 - 02/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách; Chủ tịch Công đoàn Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm một số Đề tài khoa học cấp cơ sở

- 3/2012 - 3/2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ rồi Phó Bí thư Chi bộ (từ 2015), Vụ Tài chính-Ngân sách; Học viên Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm, thành viên một số đề tài khoa học cấp Bộ

- 3/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (tương đương Tổng Cục trưởng); Phó Trưởng Tiểu ban Đầu tư công của Ủy ban Tài chính-Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Czech; Phụ trách việc hợp tác quốc tế của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tổng hợp dự toán và phối hợp chính sách của Ủy ban Tài chinh, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thụy Sỹ (11/2021).