Vũ Thị Lưu Mai

Vũ Thị Lưu Mai

Ngày sinh: 22/8/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/12/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Czech nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 75,10%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 78,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1990 - 10/1996: Học đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học Luật quốc gia Taskent thuộc Liên bang Xô Viết (nay thuộc Cộng hòa Uzbekistan)

- 10/1996 - 3/1998: Cán bộ của công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Dung Quất, tinh Quảng Ngãi

- 4/1998 - 8/1998: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 9/1998 - 8/2007: Chuyên viên Vụ Kinh tế và Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 10/2007: Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 10/2007 - 02/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách; Chủ tịch Công đoàn Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm một số Đề tài khoa học cấp cơ sở

- 3/2012 - 3/2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ rồi Phó Bí thư Chi bộ (từ 2015), Vụ Tài chính-Ngân sách; Học viên Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm, thành viên một số đề tài khoa học cấp Bộ

- 3/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (tương đương Tổng Cục trưởng); Phó Trưởng Tiểu ban Đầu tư công của Ủy ban Tài chính-Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Czech; Phụ trách việc hợp tác quốc tế của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Czech.