Vũ Thị Thủy

Vũ Thị Thủy

Ngày sinh: 23/7/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/3/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

Chức vụ:
- Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 64,30%