Vũ Tiến Lộc

Vũ Tiến Lộc

Ngày sinh: 1/1/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/6/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:
- Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (9/2021)
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, IX
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 77,49%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 75,31%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1982 - 1/1984: Cán bộ nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

- 2/1984 - 2/1986: Bộ đội, Ban tác chiến Trung đoàn Pháo phản lực 204, Binh chủng Pháo binh

- 3/1986 - 3/1993: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng (từ 11/1991), Bí thư Chi bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

- 4/1993 - 4/2003: Đảng ủy viên, Vụ Trưởng-Chánh Văn phòng, Phó Tổng Thư ký rồi Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (đến 4/2001); Chủ nhiệm Ủy ban doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổng biên tập báo “Diễn đàn doanh nghiệp”, Tổng biên tập Tạp chí Tiếng Anh “Việt Nam Business Forum”; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (từ 5/2001); Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội

- 4/2003 - 5/2016: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI,XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XII, XIII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam (VN PECC); Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN

- 2016 -9/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI); Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững về Nâng cao năng lực cạnh tranh; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Châu Á-Thái Bình Dương của Việt Nam (ABAC); Thành viên Ban Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Thế giới (WCF)

- 7/2021 -nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

- 9/2021 - nay: Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).