Vũ Tuấn Anh

Vũ Tuấn Anh

Ngày sinh: 8/11/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội
- Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 86,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1991 - 4/2000: Kiểm soát viên thuế, Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 4/2000 - 6/2003: Chuyên viên, Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 6/2003 - 9/2005: Chuyên viên, Thanh tra Bộ Tài chính

- 9/2005 - 11/2008: Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài chính

- 12/2008 - 11/2010: Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 12/2010 - 6/2012: Chuyên viên chính, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 6/2012 - 7/2016: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2016 - 12/2016: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 1/2017 - 7/2017: Chuyên viên cao cấp, Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2017 - 8/2017: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 9/2017 - nay: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội.