Vũ Tuấn Anh

Vũ Tuấn Anh

Ngày sinh: 8/11/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 86,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1991 - 4/2000: Kiểm soát viên thuế, Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 4/2000 - 6/2003: Chuyên viên, Cục thuế tỉnh Yên Bái

- 6/2003 - 9/2005: Chuyên viên, Thanh tra Bộ Tài chính

- 9/2005 - 11/2008: Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài chính

- 12/2008 - 11/2010: Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 12/2010 - 6/2012: Chuyên viên chính, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 6/2012 - 7/2016: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2016 - 12/2016: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 1/2017 - 7/2017: Chuyên viên cao cấp, Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2017 - 8/2017: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 9/2017 - 7/2021: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính-Ngân sách

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội.