Vũ Xuân Cường

Vũ Xuân Cường

Ngày sinh: 22/8/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 82,60%