Vũ Xuân Hùng

Vũ Xuân Hùng

Ngày sinh: 6/5/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/1/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự

Chức vụ:
- Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 90,68%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 90,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1984 - 8/1987: Học viên Trường Sĩ quan Pháo binh

- 9/1987 - 3/1988: Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Pháo binh

- 4/1988 - 5/1989: Trung đội trưởng, đảo Trường Sa Lớn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

- 6/1989 - 11/1989: Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

- 12/1989 - 2/1992: Quyền Đại đội trưởng đảo Trường Sa Lớn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân; Phó Bí thư Chi bộ

- 3/1992 - 7/1992: Cán bộ chờ công tác tại Bộ Tư lệnh Pháo binh

- 8/1992 - 8/1995: Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4

- 9/1995 - 8/1996: Học viên Đại học đại cương, Trường Đại học Vinh

- 9/1996 - 10/1998: Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4

- 11/1998 - 4/2001: Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên quân sự huyện Quảng Xương

- 5/2001 - 1/2004: Trưởng ban Pháo binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Phòng Tham mưu

- 2/2004 - 3/2004: Trưởng ban Pháo binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu Quân sự địa phương cấp huyện, học viện Lục quân); Đảng ủy viên Phòng Tham mưu

- 4/2004 - 7/2004: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4 (Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu Quân sự địa phương cấp huyện, học viện Lục quân); Đảng ủy viên quân sự huyện Quảng Xương

- 8/2004 - 3/2005: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Đảng ủy viên quân sự huyện Quảng Xương

- 4/2005 - 1/2008: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương

- 2/2008 - 7/2008: Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4 (Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu Quân sự địa phương; Học viện Lục quân); Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương

- 8/2008 - 12/2011: Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương

- 1/2012 - 8/2012: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 9/2012 - 7/2013: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (Học viên đào tạo Cao cấp chỉ huy tham mưu cấp Chiến dịch, Chiến lược, Học viện Quốc phòng); Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 8/2013 - 2/2014: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 3/2014 - 5/2014: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 6/2014 - 10/2014: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4 (Học viên dự nguồn cán bộ cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 11/2014 - 5/2016: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 6/2016 - 8/2018: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2018 - 12/2018: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4 (học viên Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Quốc phòng); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2019 - 5/2019: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 6/2019 - 2/2021: Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 4; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 3/2021 - 7/2021: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.