Vương Đình Huệ

Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/3/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII (đến 26/4/2024)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII (đến 26/4/2024)
- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV, XV (4/2021 - 4/2024)
- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (4/2021 - 4/2024)
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/2020 - 3/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV (7/2021 - 4/2024)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 95,32%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 99,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính- Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

- 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava, Slovakia

- 1991-2001: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

- 2001-2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 2006-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2011: Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư  và kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- 12/2012 - 4/2016: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 2/2020 - 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 31/3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

- 11/3/2024: Được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

- 26/4/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

- 2/5/2024: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.