Vương Ngọc Hà

Vương Ngọc Hà

Ngày sinh: 15/9/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: La Chí

Ngày vào Đảng: 11/12/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, Bí thư huyện ủy huyện Mèo Vạc
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 83,32%