Vương Quốc Thắng

Vương Quốc Thắng

Ngày sinh: 14/5/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/2/2013

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện khí hóa và tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 70,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2000 - 11/2000: Nhân viên thử việc, Phòng Kế hoạch, Công ty Thăng Long thuộc Bộ Công an

- 12/2000 - 11/2002: Công tác tại Công ty Bình Minh thuộc Bộ Công an

- 11/2002 - 2/2009: Công tác tại Xí nghiệp Điện tử thuộc Công ty Thăng Long thuộc Bộ Công an

- 3/2009 - 11/2010: Chuyên viên Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Hà Nội

- 12/2010 - 12/2011: Phó Chánh Văn phòng, kiêm Trợ lý Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- 12/2011 - 2/2013: Phó Chánh Văn phòng, kiêm Trợ lý Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2/2013 - 5/2013: Phó Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

- 5/2013 - 6/2014: Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

- 6/2014 - 2/2017: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

- 3/2017 - 4/2017: Bí thư Chi bộ Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 4/2017 - nay: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.