Vương Thị Hương

Vương Thị Hương

Ngày sinh: 28/9/1988

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: La Chí

Ngày vào Đảng: 8/4/2015

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ:
- Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 90,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2012 - 12/2012: Hợp đồng thử việc tại Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang

- 1/2013 - 6/2013: Viên chức dự bị tại Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang

- 7/2013 - 9/2013: Viên chức Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang

- 10/2013 - nay: Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.