Vương Văn Sáng

Vương Văn Sáng

Ngày sinh: 10/12/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Giáy

Ngày vào Đảng: 7/11/2006

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa chuyên ngành Phát hành sách

Chức vụ:
- Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên tiếng Giáy Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lào Cai
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 68,22%