Y Biêr Niê

Y Biêr Niê

Ngày sinh: 20/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-Đê

Ngày vào Đảng: 11/5/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chăn nuôi-Thú y, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 73,27%