Y Khút Niê

Y Khút Niê

Họ và tên: Y Khút Niê

Ngày sinh: 5/7/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-Đê

Ngày vào Đảng: 7/2/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 73,30%