Y Một

Y Một

Họ và tên: Y Pah

Ngày sinh: 1/1/1939

Ngày mất: 25/1/2004

Giới tính: Nữ

Quê quán: làng Ri Mek, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Gié-Triêng

Ngày vào Đảng: 15/8/1957

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV (dự khuyết), V
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1955: Tham gia hoạt động cách mạng

- 1955-1958: Là cán bộ phụ trách phụ nữ, thanh niên thôn Ri Mek, Bí thư Đoàn thanh niên

- 1959-1960: Bí thư Chi bộ thôn Ri Mek, Chi bộ xã Brong, Bí thư khu 2, gồm 3 xã: Brong, Đăk Nớ, Đăk Mú

- 1962-1964: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

- 1965-1966: Tỉnh ủy viên, Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ khu V

- 1967-1968: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Hội phó Hội Phụ nữ khu V; Ủy viên Ban chấp hành phụ nữ Giải phóng Miền Nam

- 1969-1971: Ra miền Bắc học tập và chữa bệnh

- 1972-1974: Trưởng Ban Dân vận Mặt trận tỉnh Kon Tum; Ủy viên Quân sự bốn bên tỉnh Kon Tum thi hành Hiệp định Paris

- 1975-1976: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum

- 12/1976: Tại Đại hội Đảng lần thứ IV, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

- 1977-1978: Đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội

- 1981-1987: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 1982-1987: Ủy viên Trung ương Đảng (3/1982). Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 1988-1991: Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đắk Glei

- 10/1992: Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum

- 5/1996: Nghỉ chữa bệnh

- 25/1/2004: Đồng chí từ trần tại Kon Tum.