Y Nhàn

Y Nhàn

Ngày sinh: 26/7/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Gié-Triêng

Ngày vào Đảng: 12/3/2013

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục tiểu học

Chức vụ:
- Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 85,84%