Y Tru Alio

Y Tru Alio

Ngày sinh: 3/9/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Êa Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-Đê

Ngày vào Đảng: 30/4/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngôn ngữ tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên
- Ủy viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trưởng Đại học Tây Nguyên
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 54,57%