Y Vinh Tơr

Y Vinh Tơr

Ngày sinh: 16/8/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: MNông

Ngày vào Đảng: 23/3/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 77,01%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2000 - 6/2000: Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Lâm trường Lăk, tỉnh Đắk Lắk

- 7/2000 - 9/2000: Nhân viên Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

- 10/2000 - 9/2014: Công tác liên tục tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đã kinh qua các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa VIII (nhiệm kỳ 2002-2007); Phó Trưởng ban (4/2004), Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công dân và Đô thị (5/2005); Chánh Văn phòng (1/2006); Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra (8/2006)

- 8/2006 - 7/2007: Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực III

- 11/2008: Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn (nhiệm kỳ 2007-2012)

- 4/2010 - 7/2011: Học Cao học chuyên ngành Quản lý công tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 8/2011 - 9/2014: Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (10/2012); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (12/2012); Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa V

- 10/2014 - 11/2015: Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI (nhiệm kỳ 2015-2020); Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa V, VI

- 12/2015 - 10/2020: Tỉnh ủy viên khóa XVI, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Thị ủy Buôn Hồ

- 1/2021 - 3/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ

- 3/2021 - 6/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

- 7/2021 - nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.