Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền quyền, trách nhiệm của cử tri

Chanh Đa / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quyền, trách nhiệm của cử tri để họ tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, đi bầu cao.
Bac Lieu day manh tuyen truyen quyen, trach nhiem cua cu tri hinh anh 1Tuyên truyền về quyền bầu cử của cử tri. (Nguồn: baobaclieu)

Ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cho hơn 300 chức sắc, chức việc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được ông Kim Miên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, phổ biến các quy định và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; vai trò của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, hội nghị nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Từ đó góp sức tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo trong tỉnh thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có uy tín, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác bầu cử; tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử đạt kết quả cao, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

[Bầu cử Quốc hội và HĐND: Người ứng cử tiến hành vận động bầu cử]

Cũng theo ông Kim Miên, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Mặt trận các cấp phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng giữa những người ứng cử, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử tiến hành từ ngày 6-11/5 tới.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quyền, trách nhiệm của cử tri để cử tri tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất.

Ngành chức năng hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử ở các địa phương; đảm bảo việc trang trí tại khu vực bỏ phiếu theo quy định, trang trọng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến bầu cử; quan tâm phòng, chống dịch COVID-19 để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp./.

Chanh Đa / (TTXVN/Vietnam+)