Bắc Ninh chủ động xử lý tình huống y tế phát sinh liên quan bầu cử

Thanh Thương / (TTXVN/Vietnam+)
Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các kế hoạch nhằm thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý các tình huống phát sinh về y tế liên quan đến cuộc bầu cử theo phương châm "4 tại chỗ."
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 5/5, tại thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ tiếp theo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, tiến độ luật định.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế, thông tin, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đã được các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai.

Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tính đến ngày 13/4/2021, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri đã được tiến hành theo luật định với tổng số 858.787 cử tri.

Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Nghị quyết số 119/NQ-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bắc Ninh đã công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời công bố danh sách 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 449 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.349 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

[Bầu cử Quốc hội và HĐND: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm]

Hiện nay, công tác niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại các điểm bầu cử đã hoàn thành.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các kế hoạch nhằm thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh và xử lý các tình huống phát sinh về y tế liên quan đến cuộc bầu cử theo phương châm "4 tại chỗ."

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đạt kết quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành chức năng tập trung lãnh đạo, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tích cực tham gia bầu cử.

Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm cho việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng luật, không để sai sót.

“Tỉnh cần tập trung công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 theo quy định, để đảm bảo an toàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử,” Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh./.

Thanh Thương / (TTXVN/Vietnam+)