Bảo đảm tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm đúng pháp luật

PV / (TTXVN/Vietnam+)
Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu ở 14 tỉnh, thành phố trên cả nước tiến hành bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử 23/5.
Bao dam to chuc bau cu o cac khu vuc bo phieu som dung phap luat hinh anh 1Thành viên Tổ Bầu cử sớm đóng dấu đã bỏ phiếu cho cử tri tại Nhà giàn DK1/17. (Ảnh: TTXVN phát)

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Điều 72 quy định: “Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định, Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định."

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu ở 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum và Đắk Lắk tiến hành bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử 23/5/2021 đã được Quốc hội ấn định.

Trong 14 tỉnh, thành phố trên, Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có khu vực bỏ phiếu sớm nhất cả nước, diễn ra vào ngày 4/5. Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động của các đơn vị lực lượng vũ trang gồm: hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, các giàn khoan và ngư dân lao động, công tác dài ngày trên biển tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường 12; khu vực bỏ phiếu số 8, số 9 thuộc phường 11; khu vực bỏ phiếu số 14, số 15 thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu.

Tiếp theo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào ngày 16/5, hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số một điểm bầu cử ở khu vực biển đảo và biên giới.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bỏ phiếu sớm ở thị trấn Trường Sa và hai xã đảo: Sinh Tồn, Song Tử Tây. Quảng Nam tổ chức bỏ phiếu sớm ở 24 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, gồm La Dêê, La Ê, Đắc Tôi, Chơ Chun, Đắc Pring, Đắc Pre.

Ngày 20/5, thành phố Cần Thơ tổ chức bỏ phiếu sớm cho 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn.

Ngày 21/5 có 5 tỉnh tổ chức bỏ phiếu sớm cho một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Cụ thể, tỉnh Cà Mau tổ chức bỏ phiếu sớm cho khu vực bỏ phiếu thuộc hai cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối. Tỉnh Hậu Giang tổ chức bỏ phiếu sớm cho khu vực bỏ phiếu thuộc 10 tổ bầu cử của lực lượng vũ trang. Tỉnh Kiên Giang tổ chức bỏ phiếu sớm cho xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc.

[Thêm hai tỉnh có khu vực bỏ phiếu được phép tổ chức bầu cử sớm]

Tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm cho các khu vực bỏ phiếu thuộc các huyện miền núi Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương. Tỉnh Quảng Bình tổ chức bỏ phiếu sớm cho 17 khu vực bỏ phiếu thuộc các: xã Thượng Trạch, xã Tân Trạch và thị trấn Phong Nha của huyện Bố Trạch cùng xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh.

Theo văn bản số 193/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm, để bảo đảm việc tổ chức bầu cử ở các khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm đúng pháp luật, Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở địa phương quan tâm thực hiện tốt một số công việc.

Ngay sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia có văn bản cho phép thực hiện việc bỏ phiếu sớm, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức ở địa phương khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Các tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian bỏ phiếu đối với bầu cử sớm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ Bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Việc kiểm phiếu và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu sớm được thực hiện như sau: trong ngày bầu cử, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Thông tư số 01/2021/TT- BNV ngày 11/1/2021 của Bộ Nội vụ; biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm phải được Tổ bầu cử niêm phong, gửi đến các Ban bầu cử tương ứng và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử sớm.

Trường hợp đặc biệt do khoảng cách địa lý cách trở, do thiên tai, mưa bão, lũ lụt,… mà Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm không thể gửi biên bản kết quả kiểm phiếu theo thời hạn nêu trên, có thể gửi muộn hơn, nhưng chậm nhất là ngày 26/5/2021.

Bao dam to chuc bau cu o cac khu vuc bo phieu som dung phap luat hinh anh 2Cán bộ, chiến sỹ bỏ phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm phải tiến hành niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của tổ trưởng, thư ký Tổ bầu cử và gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã theo đúng quy định tại Điều 13 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/1/2021 của Bộ Nội vụ; tuyệt đối không làm lộ lọt kết quả kiểm phiếu ở các khủ vực bỏ phiếu sớm để tránh ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu khác trong cùng đơn vị bầu cử.

Các Ban bầu cử và Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã khi nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm do Tổ bầu cử gửi đến có trách nhiệm bảo quản theo chế độ tài liệu mật và chỉ được mở bì niêm phong biên bản kết quả kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 23/5/2021.

Việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu từ các khu vực bỏ phiếu (bao gồm cả các khu vực bỏ phiếu sớm) do các Tổ bầu cử gửi đến để lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử chỉ được Ban bầu cử tiến hành sau ngày 23/5/2021 và thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trường hợp toàn bộ khu vực bỏ phiếu của một đơn vị bầu cử đều được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép thực hiện bỏ phiếu sớm và đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, Ban bầu cử mở bì niêm phong biên bản kết quả kiếm phiếu và lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử đó theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mà không phải đợi đến sau ngày 23/5/2021./.

PV / (TTXVN/Vietnam+)