Bầu các lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Ông Lê Quốc Chỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Phạm Đình Nghị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 25/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội dự họp.

Tại kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 61/61 (đạt tỷ lệ 100%).

Ông Lê Quốc Chỉnh, sinh ngày 1/12/1968, quê quán xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

[Nam Định phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân]

Ông Chỉnh đã trải qua các vị trí công tác: Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định; Bí thư Huyện ủy Nam Trực; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định.

Ngày 8/12/2020, tại kỳ họp thứ 16, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 61/61 (đạt tỷ lệ 100%).

Kỳ họp đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban: Pháp chế; Kinh tế-ngân sách và Văn hóa-xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 61/61 (đạt tỷ lệ 100%).

Ông Phạm Đình Nghị sinh ngày 8/11/1965, quê quán xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nghị đã trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định; Bí thư Thành ủy Nam Định.

Ngày 28/10/2015, tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII đã bầu ông Phạm Đình Nghị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã bầu các ông: Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài và bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 61/61 (đạt tỷ lệ 100%).

Kỳ họp đã bầu 16 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX và 20 vị Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định tại các buổi tiếp xúc vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị sau kỳ họp này Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và đảm bảo an sinh xã hội làm tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước về kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động giám sát Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng thời tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, cuộc thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)