Bầu cử QH: Phát huy vai trò của đồng bào các tôn giáo trong bầu cử

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Ông Đoàn Văn Hùng nhấn mạnh việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo.
Bau cu QH: Phat huy vai tro cua dong bao cac ton giao trong bau cu hinh anh 1Tuyên truyền Luật Bầu cử và vai trò của các tôn giáo trong cuộc bầu cử. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 22/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo trong tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; vai trò của các tôn giáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cử tri, trong đó có đồng bào các tôn giáo để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho nhân dân. Việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định mong rằng, với vị trí, vai trò, uy tín, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quan tâm, phổ biến cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo về ý nghĩa của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy Nhà nước; tuyên truyền, vận động họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia bầu cử.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

[Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND]

Căn cứ Nghị quyết số 1187 NQ-UBTVQH, ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 61 người.

Bau cu QH: Phat huy vai tro cua dong bao cac ton giao trong bau cu hinh anh 2Đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định tại Hội nghị tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (diễn ra ngày 16/4 vừa qua), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã bàn giao danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác tại địa phương và 104 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình, quy định bầu cử.

Nam Định hiện có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Số lượng tín đồ phật tử, tính cả những người chịu ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo chiếm hơn 60% dân số của tỉnh; đồng bào Công giáo khoảng 25% dân số toàn tỉnh và đạo Tin lành hơn 670 tín đồ.

Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo,” “Sống phúc âm trong lòng dân tộc,” đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)