Bầu cử QH và HĐND: 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Cử tri Nam Định cũng đã bầu được 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.552/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Bau cu QH va HDND: 18 don vi bau cu tai Nam Dinh to chuc bau cu them hinh anh 1Cử tri phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định làm thủ tục bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, tỉnh đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 61/61 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng thành phần, số lượng, cơ cấu.

Cử tri Nam Định cũng đã bầu được 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.552/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nam Định không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Địa phương không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm quy định.

[Quảng Nam có một đơn vị phải bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã]

Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Trong Ngày Bầu cử 23/5/2021, Nam Định có 1.438.258/1.449.953 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,19%; trong đó, 99 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%; 124 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu từ 90% đến dưới 100%; 3 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu dưới 90%.

Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 76,70%. Toàn tỉnh có 1.698 khu vực bỏ phiếu./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)