Bầu cử QH và HĐND: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Quỳnh Hoa / (TTXVN/Vietnam+)
Thành công của cuộc bầu cử càng khẳng định niềm tin của Nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Cử tri phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp.

Niềm tin của Nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được dân chủ, công khai, chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là tuyệt đối đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát rất phức tạp.

Điều đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

[Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những con số thuyết phục]

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định; không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Trong hoàn cảnh, điều kiện khó khăn càng thấy rõ sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở và ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tinh thần yêu nước của dân tộc.

Cuộc bầu cử đã đảm bảo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp và cơ quan quản lý nhà nước giảm, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng; tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là phụ nữ cao nhất từ trước đến nay; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

 

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Một cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 càng khẳng định niềm tin của Nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

[Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, tỏa sáng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bau cu QH va HDND: Khang dinh suc manh dai doan ket toan dan toc hinh anh 1Đưa hòm phiếu phụ đến các khu cách ly tập trung để cử tri bỏ phiếu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết cuộc bầu cử lần này còn một số hạn chế, liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri. Một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định; cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt, vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót về in phiếu bầu...

Tuy nhiên, các sai sót, khiếm khuyết nói trên chỉ mang tính cá biệt, không phổ biến và phần lớn đều đã được các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử khắc phục, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, cuộc bầu cử thành công là do sự tin tưởng, đồng lòng của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử, nhờ sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, sâu sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đã làm nên thắng lợi của cuộc bầu cử ngày 23/5/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đánh giá vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử lần này. Các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương đã tiến hành tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với đội ngũ đông đảo phóng viên báo chí tham gia đưa tin nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, chuyên nghiệp, các nhà báo đã đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước.

Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định.

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, cuộc bầu cử đã bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời lựa chọn nhân sự kỹ càng, bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử.

Bau cu QH va HDND: Khang dinh suc manh dai doan ket toan dan toc hinh anh 2Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Các đơn vị chức năng chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, phản động để bảo vệ thành công cuộc bầu cử; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Tiếp tục các công việc để hoàn tất công tác bầu cử

Nói về một số công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường nêu rõ, cần tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc về kết quả và những thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới. Đồng thời xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp để xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với người trúng cử (dự kiến vào ngày 12/7/2021 tới); cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XV cho những người trúng cử.

Theo dự kiến, ngày 15/7 sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; ngày 20/7, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Sau khi tổng kết cuộc bầu cử, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV./.

Quỳnh Hoa / (TTXVN/Vietnam+)