Bầu cử Quốc hội: Các địa phương lập danh sách sơ bộ người ứng cử

(TTXVN/Vietnam+)
Các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Phước, Cà Mau đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại Bình Thuận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Phước, Cà Mau đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Bình Thuận, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 88 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 11/3, có 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đúng quy định.

Những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; không có trường hợp nào cử tri nêu vấn đề cần phải thẩm tra xác minh.

Trong số 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 nữ, 2 người dân tộc thiểu số.

Tỉnh Bình Thuận có 63/64 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 90 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (có 35 nữ, 7 người dân tộc thiểu số, 13 người ngoài Đảng và 29 người tái cử).

Trong số người được giới thiệu ứng cử, có một trường hợp không đạt sự tín nhiệm của trên 50% cử tri nơi công tác; một trường hợp giới thiệu không đúng theo yêu cầu về cơ cấu và thực hiện việc giới thiệu không đúng trình tự, thủ tục quy định…

Tính đến ngày 14/3, Bình Thuận không có trường hợp nào công dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhìn chung, việc tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đảm bảo tính dân chủ, công bằng và quy định.

Tại Phú Yên, sau khi thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 109 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cho thấy, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đảm bảo cơ cấu: ba người là lãnh đạo chủ chốt, đại biểu chuyên trách và đại biểu Mặt trận Tổ quốc; một đại biểu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; cơ cấu kết hợp gồm 5 nữ.

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên có cơ cấu gồm: ứng cử viên tái cử chiếm 42%; ứng cử viên nữ chiếm 36,13%; người ngoài Đảng 13,44%; ứng cử viên dưới 40 tuổi chiếm 21,84%; ứng cử viên người dân tộc 5% và ứng cử viên các tôn giáo 1,68%.

Bau cu Quoc hoi: Cac dia phuong lap danh sach so bo nguoi ung cu hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Hội nghị đã bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Nghị quyết 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Tại Đồng Nai, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, về đại biểu Quốc hội, tổng số ứng cử viên là 21 người, trong đó Trung ương giới thiệu 6 ứng cử viên; cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Đồng Nai giới thiệu 14 ứng cử viên và một người tự ứng cử. Tỷ lệ nữ đạt 42,85%; trẻ tuổi đạt 14,28%; tái cử đạt 14,28%.

Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có 136 người tham ứng cử, trong đó có 134 người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và hai người tự ứng cử.

Theo Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, có hai đơn vị chưa đạt yêu cầu về cơ cấu kết hợp. Còn lại, hầu hết các trường hợp được giới thiệu đều đạt yêu cầu theo phân bổ của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đơn vị giới thiệu người đều đạt yêu cầu về định hướng.

[Hội nghị hiệp thương lần hai - Lập danh sách sơ bộ người ứng cử]

Đáng chú ý, về cơ cấu thành phần, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ngoài Đảng, trẻ tuổi đều tăng so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ 1. Cụ thể, ứng cử viên nữ: 44,1% (dự kiến 34,81%); ngoài Đảng: 10,29% (dự kiến 9,63%); trẻ tuổi: 26,47% (dự kiến 14,81%).

Bên cạnh đó, về cơ cấu chính trị xã hội, đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khối tổ chức, xã hội nghề nghiệp tăng ứng cử viên so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ 1.

Cụ thể, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng 4 ứng viên, đạt 8,82% (dự kiến 5,93); khối tổ chức, xã hội, nghề nghiệp tăng một ứng viên, đạt 5,14% (dự kiến 4,44%).

Tại Bình Phước, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 99 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã nhận được hồ sơ giới thiệu của 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đánh giá chung cho thấy, các cơ quan tiến hành thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu đủ 3 bước theo đúng quy định; đảm bảo đúng thành phần theo quy định. Trong 9 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 nữ, một người ngoài Đảng và 3 người dân tộc thiểu số.

Sau kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 100 người.

Tính đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được hồ sơ giới thiệu của 61/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 99 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Tại Cà Mau, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 120 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 và điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành phân bổ cho 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 18 người ứng cử (có 1 người tự nộp hồ sơ ứng cử); trong đó, cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên: nữ có 10 người, trẻ tuổi có 8 người, ngoài Đảng có 3 người.

Bau cu Quoc hoi: Cac dia phuong lap danh sach so bo nguoi ung cu hinh anh 2Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Trong số 17 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 2 người tái cử và đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu.

Đối với danh sách sơ bộ người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến thời điểm hiện tại có 120 người (có 1 người tự nộp hồ sơ ứng cử); trong đó, cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên gồm có 47 nữ, có 39 người trẻ tuổi, 13 người ngoài Đảng, 9 người dân tộc thiểu số và ứng cử viên tôn giáo có 8 người.

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, công tác phân bổ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đúng quy trình theo hướng dẫn về công tác bầu cử.

Các cơ quan tổ chức, đơn vị đã thực hiện đúng các bước giới thiệu người ứng cử; phân bổ về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác cũng được các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành một cách nghiêm túc, đúng theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ ngày 23/3 -2/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tốt các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 
(TTXVN/Vietnam+)