Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện KS Tối cao

Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)
Với 483 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.
Bau Pho Chu tich nuoc, Chanh an Toa an, Vien truong Vien KS Toi cao hinh anh 1Lãnh đạo Quốc hội chúc mừng bà Nguyễn Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và ông Lê Minh Trí được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 

Với 483 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Nghị quyết nêu rõ Quốc hội khóa XV đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với 480 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đối với ông Lê Minh Trí, với 480 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, vào đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

[Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân]

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bau Pho Chu tich nuoc, Chanh an Toa an, Vien truong Vien KS Toi cao hinh anh 2Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học, thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công.

Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021); Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương (từ tháng 6/2021).

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sỹ Luật học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa: XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa: XIII; đại biểu Quốc hội khóa: XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao./.

Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)