Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng dịch

(TTXVN/Vietnam+)
Chiều 21/5/2021, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 3Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 4Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 5Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 6Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 7Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 8Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 9Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 10Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 11Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 12Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực dự phòng cách ly y tế (Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Bi thu Thanh uy Ha Noi kiem tra cong tac chuan bi bau cu va phong dich hinh anh 13Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)