Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

(TTXVN/Vietnam+)
Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 238 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương (đợt 3).
Bo sung kinh phi bau cu dai bieu Quoc hoi, hoi dong nhan dan cac cap hinh anh 1Thực hiện bầu cử thêm đại biểu hội đồng nhân dân tại phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 893/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt ba).

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 238 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương (đợt ba).

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương là gần 64 tỷ đồng. Kinh phí bổ sung cho các địa phương là hơn 174 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng kinh phí bầu cử đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là gần 30,5 tỷ đồng; bổ sung từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định (ngoài nguồn kinh phí 1.500 tỷ đồng đã bố trí từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2021 phục vụ bầu cử) là gần 208 tỷ đồng.

[Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp]

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện thông báo kinh phí bổ sung (đợt ba) cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung đợt một số tiền hơn 733 tỷ đồng và bổ sung đợt hai với số tiền 736 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)