Các địa phương hiệp thương lần 3 thông qua danh sách người ứng cử

(TTXVN/Vietnam+)
Ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Cac dia phuong hiep thuong lan 3 thong qua danh sach nguoi ung cu hinh anh 1Đại biểu dự hội nghị tham gia biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Đặng Thị Duyên, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Cao Bằng đã lựa chọn và lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ở địa phương.

Những người ứng cử được giới thiệu về nơi thường trú để lấy ý kiến. Kết quả 12/12 người ứng cử đại biểu Quốc hội đều đạt phiếu tín nhiệm 100%.

Các hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội đều đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự đã biểu quyết, nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Cao Bằng gồm 8 người; nhất trí danh sách cho rút tên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Cao Bằng đối với 4 người đã có đơn xin rút.

Hội nghị cũng đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 83 người, trong đó có 40 nữ, 30 người trẻ tuổi, 12 người ngoài Đảng và 18 người tái cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ bàn giao danh sách cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng để tiến hành các nội dung tiếp theo.

Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

[Bầu cử QH và HĐND: Các địa phương chốt danh sách những người ứng cử]

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Kiên Giang có 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 139 người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 21/3 đến ngày 8/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp đã tổ chức 139 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với trên 10.600 cử tri ở địa phương tham dự.

Kết quả 12/12 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 139/139 người ứng cử, tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện sự dân chủ và đúng luật. Tính đến ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay những thắc mắc của cử tri và các đơn vị đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 103 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Cac dia phuong hiep thuong lan 3 thong qua danh sach nguoi ung cu hinh anh 2Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết đa số cử tri nhận xét những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đều có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, giản dị, gương mẫu và chấp hành tốt pháp luật.

Những người được giới thiệu ứng cử đều có trình độ, năng lực, có mối quan hệ tốt với nhân dân nơi trú, được nhân dân cư trú tín nhiệm.

Qua lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm, có 11/12 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 100/101 người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri tín nhiệm 100%.

Đến ngày 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhận được 18 đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, ứng cử đại biểu Quốc hội là 3 đơn và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 15 đơn.

Vĩnh Long có một trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 không đủ điều kiện đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử, do cử tri biểu quyết tín nhiệm thấp, chỉ đạt 8,8% đối với ứng cử đại biểu Quốc hội và 16,2% đối với ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 8 người đang công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh; danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 85 người.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh họp với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để hướng dẫn việc vận động bầu cử của người ứng cử.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử theo đúng quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử phải tạo mọi điều kiện để người ứng cử tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chiều 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang: Tính đến ngày 12/4, các đơn vị đã tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tổng số 1.070 cử tri tham dự; 107 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 118 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, với tổng số 10.071 cử tri tham dự.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đều được cử tri nhận xét, đánh giá là người có phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có uy tín tại nơi cư trú.

Các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên ứng cử; đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Trên cơ sở thẳng thắn, dân chủ, công khai và khách quan về danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, hội nghị đã hiệp thương, thống nhất lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định để lập danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương và 92 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

(TTXVN/Vietnam+)