Cần Thơ kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)
Ông Phạm Văn Hiểu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Trần Việt Trường tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
Can Tho kien toan cac chuc danh chu chot cua HDND va UBND hinh anh 1Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 25/6, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Xuân Hải và Nguyễn Thành Đông tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là Dương Tấn Hiển, Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Thực Hiện, Nguyễn Văn Hồng tái đắc cử các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

[Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và UBND]

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã bầu 4 Trưởng ban, 4 Phó Trưởng ban của 4 Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và 18 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần bắt tay ngay vào hoạt động thực thi nhiệm vụ của mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu quan tâm làm tốt các vấn đề như tiếp tục nghiên cứu các văn bản có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân cũng như quyền và nghĩa vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm mà cử tri thành phố đã gửi gắm; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật, tích cực dành nhiều thời gian cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, của các cấp các ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo kết quả tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và ban hành các Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; cho ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điều chỉnh Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; cho ý kiến về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương./.

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)