Cần Thơ lựa chọn số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)
Hội nghị thống nhất số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị thành phố Cần Thơ được bầu là 7 đại biểu, trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.
Can Tho lua chon so luong nguoi gioi thieu ung cu dai bieu Quoc hoi hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 5/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, việc chuẩn bị Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị chu đáo, đúng theo quy định pháp luật.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có các Tờ trình về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Hiến pháp và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định về công tác bầu cử.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt các yêu cầu về công tác bầu cử.

[Trà Vinh: Hiệp thương về bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh]

Đến nay, các Quận ủy, Huyện ủy đều thành lập các Ban Chỉ đạo bầu cử, có văn bản hướng dẫn để chỉ đạo thực hiện công tác này. Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp thành lập Ủy ban bầu cử để tổ chức điều hành công tác bầu cử của cấp mình, xây dựng các tiểu ban, tổ giúp việc, ban hành các kế hoạch, lịch trình công tác...

Theo kết quả tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 54 đại biểu; số lượng người được giới thiệu để ứng cử, tự ứng cử tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất là 110 người, trong đó, nữ có 42 người, chiếm 38,18%, dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 1,82%, ngoài Đảng 12 người, chiếm 10,91%, dưới 40 tuổi (trẻ) 17 người, chiếm 15,45%, tái cử 21 người, chiếm 38,18%, tôn giáo 3 người, chiếm 2,73%.

Hội nghị thống nhất số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị thành phố Cần Thơ được bầu là 7 đại biểu, trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Cần Thơ thống nhất với dự kiến phân bổ theo cơ cấu định hướng là: một đại biểu là lãnh đạo chủ chốt thành phố, một đại biểu chuyên trách, một đại biểu công an...

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong số 3 người Trung ương giới thiệu về Cần Thơ ứng cử, cần có 1 đại biểu nữ, vì hiện theo cơ cấu định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả 4 người ứng cử của thành phố Cần Thơ đều là nam./.

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)