Cần Thơ trao đổi, thống nhất về số đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)
Thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV bao gồm 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Can Tho trao doi, thong nhat ve so don vi bau cu Quoc hoi khoa XV hinh anh 1Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 22/2, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thứ 2 nhằm báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trao đổi, thống nhất về việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu của mỗi đơn vị.

Đến nay Cần Thơ đã thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố gồm 31 thành viên, thành lập các tiểu ban: Tuyên truyền, An ninh trật tự-an toàn xã hội, Chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo và Tổ giúp việc; ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên...

Thành phố cũng đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV bao gồm 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV.

[Trà Vinh ấn định đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh]

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người để bầu 54 đại biểu.

Đối với các quận, huyện dự kiến số đại biểu được bầu vào Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này là 287 đại biểu và cấp xã phường thị trấn, số đại biểu được bầu là 2.038 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 11 đơn vị.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trong thời gian qua đã được các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị thành phố triển khai quyết liệt, đảm bảo thời gian, nội dung công việc và yêu cầu, chất lượng.

Can Tho trao doi, thong nhat ve so don vi bau cu Quoc hoi khoa XV hinh anh 2Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Về công tác trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhanh chóng thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời nhắc nhở các địa phương lưu ý thực hiện đảm bảo đúng thời gian; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chuẩn bị việc lập danh sách cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ cần tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Mặt trận các cấp tiến hành giới thiệu các ứng cử viên trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng thời cung cấp các biểu mẫu kèm theo để các nơi thực hiện đúng và chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần 2.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ cũng lưu ý các thành viên của Ủy ban Bầu cử thành phố cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Ủy ban Bầu cử, nắm chắc tình hình công tác bầu cử theo địa bàn được phân công để nhắc nhở các địa phương.

Ủy ban Bầu cử thành phố phải mở địa điểm tiếp nhận các hồ sở ứng cử của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đảm bảo đúng theo luật định và lưu ý chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện đúng việc này.

Đối với kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử cần thực hiện nghiêm, kịp thời và nắm chắc tình hình để báo cáo với các cơ quan thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn với tinh thần là không để địa phương nào gặp khó khăn trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các Tiểu ban bầu cử lưu ý phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử để tổ chức tuyên truyền cho công tác bầu cử, ngành y tế phải có kế hoạch trong công tác phòng, chống dịch bệnh.../.

Ngọc Thiện / (TTXVN/Vietnam+)