Chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại nhiều địa phương

PV / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chot danh sach nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi tai nhieu dia phuong hinh anh 1Các đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Lào Cai, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 8 người ở địa phương đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trong đó nữ giới chiếm 25%, dân tộc thiểu số chiếm 37,5%, tuổi trẻ chiếm 25%.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất giới thiệu 92 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, nữ giới chiếm 41,3%, dân tộc thiểu số chiếm 53,26%, người ngoài đảng chiếm 15,22%, người tái ứng cử chiếm 23,9%, trẻ tuổi chiếm 41,30%.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần cho biết, trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ tổng hợp kết quả, bàn giao cho Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử và thực hiện quyền vận đồng bầu cử theo quy định.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

[Bầu cử QH và HĐND: Các tỉnh, thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3]

Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí đơn xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của 1 người; xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 của 12 người đã được giới thiệu ứng cử.

Các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với cơ cấu kết hợp: nữ giới chiếm 40%, dân tộc thiểu số chiếm 70%, người ngoài đảng chiếm 10%, trẻ tuổi chiếm 40%.

Cơ cấu thành phần gồm khối Đảng chiếm 30%, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 30%, cơ quan nhà nước chiếm 30%, đơn vị sự nghiệp (giáo dục) chiếm 10%.

Chot danh sach nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi tai nhieu dia phuong hinh anh 2Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 3 tại Sơn La. ( Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua danh sách 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu kết hợp: nữ giới chiếm 35,45%, dân tộc thiểu sốchiếm 77,27%, trẻ tuổi chiếm 52,72%, người ngoài đảng chiếm 13,63%, tái ứng cửchiếm 25,45%.

Cơ cấu thành phần: khối Đảng chiếm 25,45%, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 16,36%, cơ quan nhà nước chiếm 43,63%, đơn vị sự nghiệp (giáo dục) chiếm 10,9%, lực lượng vũ trang chiếm 0,36%.

Ngày 16/4, phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần 3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi cho biết, đây là bước quan trọng nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở đó giúp cử tri lựa chọn, bầu được các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, uy tín, trí tuệ, có năng lực công tác để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. 

Bắc Ninh được ấn định bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV (4 người do địa phương giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu); 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, 100% người tham dự nhất trí lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu nữ giới chiếm 80%, trẻ tuổi chiếm 60%, người ngoài đảng chiếm 50%, tái ứng cử chiếm 10%.

Các đại biểu đồng ý lập danh sách 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu nữ chiếm 43, 32%, trẻ tuổi chiếm 41,23%, người ngoài đảng;chiếm 18,55%, tái ứng cử chiếm 21,64%.

Ngoài ra, các đại biểu đồng ý với danh sách 3 người xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 người do không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 15 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người; trong đó có 50% nữ, 20% người trẻ tuổi, 10% người ngoài đảng và 30% là người dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cũng thống nhất rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị tỉnh Quảng Ngãi đối với 1 trường hợp có đơn xin rút.

Hội nghị đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 87 người; trong đó, có 41,37% là nữ, 27,58% là người trẻ tuổi, 12,64% là người dân tộc thiểu số, 12,64% là người ngoài đảng và 25.28% là người tái ứng cử.

Các đại biểu thống nhất rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 10 trường hợp có đơn xin rút.

Chot danh sach nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi tai nhieu dia phuong hinh anh 3Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần 3 tại Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đoàn Thị Nghiệp đã trình bày báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ ngày 21/3-9/4, Ban Công tác Mặt trận khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức 11 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 88 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất cho 4 trường hợp được rút khỏi danh sách ứng cử ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 người (chưa tính 4 người do Trung ương giới thiệu) và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 97 người.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp được bầu 8 người, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 58 người./.

PV / (TTXVN/Vietnam+)