Cử tri tại các bệnh viện thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

(TTXVN/Vietnam+)
Các cử tri là cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 2Bệnh nhân đến bầu cử tại điểm bầu cử bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 3Cử tri là bệnh nhân được hỗ trợ đến điểm bỏ phiếu tại bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 4Hòm phiếu lưu động được chuyển đến phòng bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 5Hòm phiếu phụ lưu động tại điểm bầu cử phường Phương Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 6Điểm bầu cử tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 7Cử tri lựa chọn các ứng viên tại điểm bầu cử Bệnh viện K. (Ảnh: TTXVN phát)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 8Cử tri đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử tại Bệnh viện K. (Ảnh: TTXVN phát)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 9Các cử tri nhận phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: TTXVN phát)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 10Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 8 thuộc Ủy ban bầu cử xã Kim Chung (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). (Ảnh: TTXVN phát)
Cu tri tai cac benh vien thuc hien quyen, nghia vu cong dan hinh anh 11Cử tri bỏ phiếu tại khu cách ly Tổ bầu cử số 8 thuộc Ủy ban bầu cử xã Kim Chung (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)