Cuộc bầu cử ở Gia Lai thành công, không phải bầu lại và bầu thêm

Quang Thái / (TTXVN/Vietnam+)
Ngày 23/5, toàn tỉnh Gia Lai có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%); số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%; kết quả cuộc bầu cử đảm bảo đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ.
Các đại biểu dự họp biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp thứ tư nhằm tổng kết, đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong ngày 23/5, toàn tỉnh Gia Lai có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%); số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%.

Kết quả cuộc bầu cử đảm bảo đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ.

Tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng thông qua các báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ trong Ngày Bầu cử; xin chủ trương về công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội được coi trọng và đặt lên hàng đầu, tạo điều kiện cho cử tri yên tâm, phấn khởi tham gia bầu cử.

[Nhiều điểm bầu cử của tỉnh Gia Lai hoàn thành sớm việc bỏ phiếu]

Công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai kịp thời, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đánh giá về công tác bầu cử tại Gia Lai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, đánh giá, Ủy ban Bầu cử đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng luật, đúng quy định của bầu cử.

Điều đó thể hiện qua các mặt công tác được xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác thông tin, tuyên truyền rất tốt, đạt hiệu quả, góp phần chuyển tải đầy đủ các thông tin về bầu cử đến sâu rộng trong nhân dân.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không chỉ đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử mà còn phục vụ cho các nhiệm vụ khác của địa phương.

Ông Hồ Văn Niên khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao, bầu đủ số lượng đại biểu, không có khu vực nào phải bầu lại và bầu thêm; cơ cấu nhân sự đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo cơ cấu theo quy định./.

Quang Thái / (TTXVN/Vietnam+)