Đắk Lắk hoàn tất thành lập 1.794 tổ bầu cử và 1.718 đơn vị bầu cử

Hoài Thu / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử để tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Dak Lak hoan tat thanh lap 1.794 to bau cu va 1.718 don vi bau cu hinh anh 1Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tính đến ngày 1/4, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất thành lập 1.794 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh cũng đã thành lập 1.718 đơn vị bầu cử, trong đó có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 167 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 1.528 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Để thông tin rộng rãi về cuộc bầu cử đến nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử về bầu cử với nhiệm vụ xây dựng, biên tập, đăng tải các thông tin, hình ảnh để tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; điều hành, quản lý hoạt động của Trang đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn trên môi trường mạng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng và lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 12 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X gồm 138 người, cấp huyện 938 người, cấp xã 7.612 người.

[Chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội]

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, gửi lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tổ chức bàn giao danh sách chính thức người ứng cử cho Ủy ban bầu cử tỉnh.

Bà H’Kim Hoa Byă cho biết thêm, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thường xuyên theo quy định; chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị Hiệp thương lần ba và tổ chức gặp mặt các ứng cử viên nhằm hướng dẫn ứng cử viên xây dựng Chương trình hành động để tiến hành bầu cử; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri về vận động bầu cử.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử như: giám sát việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, phân bổ đại biểu, giám sát việc lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri, giám sát việc bỏ phiếu và mở thùng phiếu...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cùng cấp cùng với các tổ chức thành viên trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm vận động các tầng lớp nhân dân đi bầu cử đầy đủ, bầu đủ số lượng đại biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hoài Thu / (TTXVN/Vietnam+)