Đắk Lắk thống nhất về dự kiến đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND

Anh Dũng-Bá Lục / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Mặt trận Tổ ưuoosc Việt Nam Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Dak Lak thong nhat ve du kien dai bieu ung cu Quoc hoi va HDND hinh anh 1Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Y Biêr Niê thông qua dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. (Nguồn: baodaklak.vn)

Ngày 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh được phân bổ là 9 đại biểu; trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 người, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 người.

[Đắk Lắk cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết]

Dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 gồm tổng số đại biểu được bầu là 75; trong đó số đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44 người, ở địa phương là 31 người. Số người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 140 người; trong đó số người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44 người, số người ứng cử ở địa phương là 96 người.

Cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ gồm 49 người (35%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) là 21 người (15%), đại biểu ngoài Đảng là 14 người (10%), đại biểu thuộc dân tộc thiểu số là 49 người (35%), đại biểu tôn giáo là 7 người (5%), đại biểu tái cử là 64 người (75,3% tổng số đại biểu đầu nhiệm kỳ 2016-2021).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hồi đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Anh Dũng-Bá Lục / (TTXVN/Vietnam+)