Đảm bảo tổ chức bầu cử thật sự dân chủ, chọn ra người xứng đáng

(Vnews/Vietnam+)
Các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải được tổ chức một cách thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Ngày 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng nên phải được tổ chức một cách thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới./.

(Vnews/Vietnam+)