Diễn tập phương án phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử

(TTXVN/Vietnam+)
Ngày 20/5, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Diễn tập phương án phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 1Hòm phiếu phụ dành cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 2Kiểm phiếu tại hòm phiếu phụ dành cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 3Phun khử khuẩn tại khu cách ly riêng dành cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 4Công tác kiểm tra hòm phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 5Bóc niêm phong hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 6Dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 7Đóng dấu xác nhận cử tri đã đi bầu cử. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 8Các xe cổ động tuyên truyền ngày bầu cử tại quận Hoàn Kiếm.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 9Danh sách các ứng cử được niêm yết tại các điểm bầu cử. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 10Các cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 11Các cử tri bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử số 1, quận Hoàn Kiếm.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 12Sát khuẩn hòm phiếu phụ dành cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 13Các cử tri đi bầu cử được kiểm tra thân nhiệt và xếp hàng giữ khoảng cách tại điểm bầu cử. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 14Các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sẽ được bỏ phiếu tại khu cách ly riêng tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dien tap phuong an phong chong dich COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 15Các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sẽ được bỏ phiếu tại khu cách ly riêng tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)