Đoàn Ủy ban MTTQ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Dương

Chí Tưởng / (TTXVN/Vietnam+)
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng tiến độ thời gian theo luật định.
Doan Uy ban MTTQ kiem tra cong tac chuan bi bau cu tai Binh Duong hinh anh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì, làm việc với tỉnh Bình Dương về kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Chiều 31/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Bình Dương, kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng tiến độ thời gian theo luật định.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phân bổ cơ cấu, thành phần đã xác định, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bình Dương là 14 người.

Đến nay, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đã nhận 16 hồ sơ ứng cử; trong đó có 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 14 người; 2 người tự ứng cử; 7 nữ (chiếm 43,75%); 5 người dưới 40 tuổi (31,25%); 3 người ngoài Đảng (18,75%); 3 người tái ứng cử (18,75%).

Có 121 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó 98 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 117 người; 4 người tự ứng cử; 44 nữ (chiếm 36,97%); 27 người dưới 40 tuổi (22,69%); 12 người ngoài Đảng (10,8%) và 38 người tái ứng cử (54,29%).

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có 546 hồ sơ, không có người tự ứng cử.

[Bảo đảm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV thành công, đúng pháp luật]

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định.

Tuy nhiên, Bình Dương có số lượng dân nhập cư rất lớn và đối tượng này thay đổi nơi tạm trú rất nhiều đã gây khó khăn trong công tác lập danh sách cử tri và phân chia khu vực bỏ phiếu. Qua tổng rà soát, dân số của Bình Dương là 2.599.253 người, trong đó 1,1 triệu người thường trú, gần 1,5 triệu người tạm trú.

Đến ngày 30/3/2021, Bình Dương có 1.799.245 cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu cử.

Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá Bình Dương đã chủ động triển khai các nội dung công tác bầu cử như ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, lịch bầu cử; thành lập Ủy ban Bầu cử và các tổ chức phục vụ bầu cử; thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, nội dung, thời gian tổ chức các hội nghị hiệp thương; thực hiện đúng thời hạn việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử.../.

Chí Tưởng / (TTXVN/Vietnam+)