Đồng Nai: Công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ

Nguyễn Văn Việt / (TTXVN/Vietnam+)
Đồng Nai có đơn vị 4 bầu cử Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 12. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai được bầu 81 đại biểu.
Dong Nai: Cong tac chuan bi bau cu dung tien do, bao dam dan chu hinh anh 1Một trục đường chính của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 10/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận được 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 27 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ nay đến 17 giờ ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc nộp hồ sơ ứng cử tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai được cán bộ Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, hướng dẫn tận tình, chu đáo, giúp người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai được bầu 81 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 135 người.

Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai có đơn vị 4 bầu cử Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 12.

[Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ ba Hội đồng Bầu cử quốc gia]

Việc giới thiệu, lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ở tỉnh Đồng Nai đảm bảo tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số cao hơn nhiệm kỳ trước và bảo đảm theo quy định; có tỷ lệ hợp lý đại biểu ngoài Đảng, các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hiện Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn. Các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đúng tiến độ theo luật định.

Tính đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, những hoạt động tiếp theo chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương tiến hành, bảo đảm dân chủ, đúng luật và chất lượng./.

Nguyễn Văn Việt / (TTXVN/Vietnam+)