Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh thành

Minh Hiếu / (Vietnam+)
Trong số 500 đại biểu Quốc hội của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 30 đại biểu và sẽ là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất.
Minh Hiếu / (Vietnam+)