Hà Giang thông qua số người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Minh Tâm / (TTXVN/Vietnam+)
Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ha Giang thong qua so nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi va HDND cac cap hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hà Giang và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang: Về cơ cấu có 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Trong số 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương có: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội; 1 đại biểu do tỉnh hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương.

[Phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân]

Về cơ cấu kết hợp do tỉnh giới thiệu, người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 9 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu trẻ tuổi 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

Phương án cơ cấu Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2025, có 57 đại biểu, trong đó, 29 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tái cử; 28 đại biểu tham gia mới.

Về giới tính, 17 đại biểu nữ, 40 đại biểu nam. Về độ tuổi, 3 đại biểu dưới 40 tuổi; 54 đại biểu đủ 40 tuổi trở lên.

Về dân tộc, gồm 12 dân tộc, trong đó 31 đại biểu thuộc 11 dân tộc thiểu số, 26 đại biểu dân tộc Kinh; 2 đại biểu ngoài Đảng.

Về cơ cấu ngành, lĩnh vực, 29 đại biểu ở cấp tỉnh; 3 đại biểu lực lượng vũ trang; 1 đại biểu doanh nghiệp, 24 đại biểu cấp cơ sở.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất rất quan trọng, nhằm thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các hướng dẫn của Trung ương để hiệp thương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Trong đó, phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần Trung ương quy định; thực sự là các cá nhân tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; có trình độ chuyên môn, có năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và phải có sự liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri. Quá trình thực hiện phải phát huy tính dân chủ rộng rãi.

Biểu quyết tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất thông qua số lượng đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 6 đại biểu, trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Giang, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Về cơ cấu, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 với đề xuất là 57 người, trong đó 29 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tái cử; 28 đại biểu tham gia mới./.

Minh Tâm / (TTXVN/Vietnam+)