Hà Nội giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguyễn Thắng / (TTXVN/Vietnam+)
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 190 người, để bầu 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 5/2, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 45 người, để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 190 người, để bầu 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội được phân bổ là 29 đại biểu, giảm một người so với nhiệm kỳ trước.

Trong số 29 đại biểu, có 14 người là Trung ương giới thiệu về bầu tại địa phương; 15 đại biểu của thành phố Hà Nội. Cơ cấu phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo đại diện các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có đại diện trong Quốc hội.

[Hà Nội lập 15 Đoàn công tác chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp]

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước, tiến tới xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để các cơ quan biết và thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ của người ứng cử.

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến hết ngày 5/2, có 29/30 đơn vị cấp huyện của thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ của người ứng cử và kiểm tra giám sát công tác bầu cử theo kế hoạch./.

Nguyễn Thắng / (TTXVN/Vietnam+)