Hà Nội lập 15 Đoàn công tác chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Xuân Quảng / (Vietnam+)
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập 15 Đoàn chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ha Noi lap 15 Doan cong tac chi dao bau cu Quoc hoi va HDND cac cap hinh anh 1Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử, ngày 23/1. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 4/2, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 806-QĐ/TU về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thưòng vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thủ đô.

Đoàn công tác có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác bầu cử.

[Hà Nội tập trung thu ngân sách ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm]

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các Đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã (kể cả các xã, phường, thị trấn khi cần thiết; nhất là những nơi có khó khăn, phức tạp) trong công tác chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức bầu cử theo đúng các quy định, trình tự của pháp luật về bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tiến độ, yêu cầu theo Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố.

Đoàn công tác sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban bầu cử các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố làm tốt công tác nhân sự; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra vào ngày 23/1/2021), ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố thành lập các đoàn công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn, bám sát cơ sở để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được phân công không chỉ chịu trách nhiệm chung đối với kết quả bầu cử ở cấp huyện, mà còn phải chịu trách nhiệm về thành công của cuộc bầu cử tới các xã, thị trấn, thôn, xóm./.

Xuân Quảng / (Vietnam+)